Biuletenis ir jo pildymas

DUK

Rezultatai

Informacija apie pretendentus

Naujienos


INFORMACIJA VILNIEČIAMS APIE DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪRĄ IR EKSPLOATAVIMĄ

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į paskutinius įvykius – daugiabučiuose namuose įvykusias bendrojo naudojimo objektų konstrukcijų avarijas ir siekdama skatinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (bendrijų pirmininkus, administratorius ir jungtinės veiklos sutartimis įgaliotus asmenis) ir patalpų savininkų sąmoningumą, teikia sekančią informaciją.

Vilniaus mieste yra daugiau kaip septyni tūkstančiai daugiabučių namų, kurių didžioji dalis pastatyta iki 1993 metų, dalis jų eksploatuojami daugiau kaip 50 metų. Daugiabučių namų gyvavimo, kokybiško, saugaus naudojimo laikotarpis priklauso nuo prevencinių, savalaikių remonto ir atnaujinimo darbų atlikimo.

Norėtume atkreipti daugiabučių namų savininkų dėmesį į tai, kad pagrindinės pastato konstrukcijos ir bendroji inžinerinė įranga, nepriklausomai nuo to ar patalpos savininkas turi galimybę tiesiogiai naudotis minėtais objektais, bendrosios nuosavybės teise priklauso visiems butų ir kitų patalpų savininkams, kurie turi pareigą šiuos objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

Kiekviename daugiabučiame name bendrojo naudojimo objektų valdymui turi būti savininku sprendimu pasirinktas valdymo būdas – įsteigta bendrija, sudaryta jungtinės veiklos sutartis ar paskirtas administratorius.

Toliau norėtume akcentuoti valdytojų pareigas ir atsakomybes vykdant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą. Valdytojo pareiga organizuoti daugiabučio namo techninę priežiūrą ir paskirti techninį prižiūrėtoją, kuris privalo vykdyti nuolatinius, periodinius ir specializuotus daugiabučio namo būklės stebėjimus. Jeigu minėtų apžiūrų metu nustatomi defektai, kuriuos skubiai nelikvidavus gali kilti pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, valdytojas turi nedelsiant organizuoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų gedimų, defektų šalinimo, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus. Pažymėtina, kad tokių darbų atlikimui daugiabučio namo patalpų savininkų sutikimo nereikia, tačiau valdytojas apie šių darbų atlikimą privalo informuoti savininkus, kurie privalo apmokėti šiuos darbus.

Eksploatuojant ir prižiūrint daugiabutį namą labai svarbu laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijų, inžinerinės įrangos defektus, taikyti profilaktines priemones saugojančias nuo ankstyvojo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos susidėvėjimo. Šiuose etapuose labai svarbus yra valdytojų ir patalpų savininkų bendradarbiavimas ir bendravimas, kai patalpų savininkai, pastebėję minėtus defektus, apie jos informuoja valdytoją, kuris operatyviai reaguos į pranešimą ir imsis veiksmų problemai spręsti. Tokiais prevenciniais veiksmais būtų pratęstas daugiabučio namo kokybiško naudojimo, su mažiausiomis lėšų sąnaudomis, laikotarpis ir užtikrinamos komfortiškos gyvenimo sąlygos daugiabučio namo gyventojams.

Skatindama saugų daugiabučių namų naudojimą ir siekdama sukurti jaukų ir gražų Vilniaus miestą ir aplinką, Vilniaus miesto savivaldybė kviečia daugiabučių namų savininkus aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės remiamoje daugiabučių namų modernizavimo programoje. Taip pat kviečiame visus gyventojus ir savininkus, kurių pastatuose yra galimai avarinių balkonų ir fasadų architektūrinių detalių, aktyviai dalyvauti Savivaldybės patvirtintose programose ir pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą, su kuriomis galite susipažinti čia.


 –

SOSTINĖS SAVIVALDYBĖ KVIEČIA TAPTI SAVO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠEIMININKAIS: STEIGTI BENDRIJAS

Vilniaus miesto savivaldybė nuo  2019-12-11 apmoka visas naujų bendrijų steigimo išlaidas (ne tik teikia VĮ Registrų centro suformuotus patalpų savininkų sąrašus, bet ir dengia notaro, Juridinių asmenų ir Nekilnojamojo turto registrų kaštus).

Konsultacijas, kaip įsteigti bendriją ir kaip toliau organizuoti namo valdymą bei priežiūrą, nemokamai teikia Savivaldybės atrinkta Advokatų profesinė bendrija „JurisConsultus“.

Konsultacijos teikiamos Šeimyniškių g. 21-94 patalpose, telefonu 8 673 71413 ir el. paštu bendrijos@jurisconsultus.lt darbo dienomis 15-18 val., penktadieniais 13-15 val.

Jūsų patogumui  prieš atvykstant žodinei konsultacijai siūlome iš anksto  telefonu (telefonu 8 673 71413) arba elektroniniu paštu (bendrijos@jurisconsultus.lt) susiderinti  susitikimo laiką, kad atvykęs sutartu laiku kiekvienas besikreipiantys būtų užtikrintas, jog tą dieną konkrečiu laiku bus pakonsultuotas jam rūpimais klausimais ir konsultacijos metu visas dėmesys būtų skirtas tik iš anksto laiką susiderinusiems asmenims.

.


Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt