KODĖL

KAIP

KUR

KODĖL

Informacija

 

2018 m. gruodžio 31 d. baigiasi Savivaldybės paskirtų administratorių nustatytas 5 metų administravimo terminas, todėl Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu jai priskirtą prievolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu pradeda tokiuose daugiabučiuose namuose administratorių pasirinkimo  procedūras – balsavimus raštu.

 

Raginame patalpų savininkus aktyviai dalyvauti balsavime raštu, kurio metu galėsite patys pasirinkti norimą namo administratorių. Patalpų savininkams nepasirinkus administratoriaus, Savivaldybė, atsižvelgdama į administratorių pateiktus paslaugų įkainius, jų patirtį ir pasirengimą teikti administravimo paslaugas, pati parinks daugiabučio namo administratorių.
Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt