Biuletenis ir jo pildymas

DUK

Rezultatai

Informacija apie pretendentus

Informacija

Informuojame, kad  daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija LR civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija.

Vykdant pasirinkimo procedūras balsavimo raštu biuletenių išnešiojimo į daugiabučių namų patalpų savininkų pašto dėžutes  paslaugas organizuoja  UAB “Samus”. 

Detali informacija, kaip balsuoti, pateikiama kartu su balsavimo raštu biuleteniu.

Balsavimo teisę turi tik patalpos savininkas, kiekvienos patalpos savininkas turi po vieną balsą. Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo. Kai patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas. Kai patalpos savininkas yra fizinis asmuo, pasirašo patalpos savininkas arba notarine tvarka įgaliotas asmuo. Jei pasirašo įgaliotas asmuo, pasirašant balsavimo biuletenį, nurodomas pasirašiusio vardas ir pavardė ir pridedamas įgaliojimas (kopija). Negaliojančiais laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininkų nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo balsavimo biuleteniai.

Biuletenį turite per nustatytą laiką sugrąžinti jame nurodytais grąžinimo būdais:

  • išsiunčiant užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą el. paštu balsavimas@vilnius.lt;
  • siunčiant paštu Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
  • atvykus į Savivaldybę (atkreipiame dėmesį, kad paskelbus karantiną šis grąžinimo būdas negalioja);

Pažymime, kad savininkų teisės nėra varžomos, nustatant, koks būtent asmuo turi grąžinti balsavimo raštu biuletenį, tačiau primygtinai prašome nemesti užpildytų balsavimo biuletenių į administratorių pašto dėžutes. Patalpų savininkai turi būti apdairūs ir atidūs siekdami tapti tikraisiais savo daugiabučių namų šeimininkais.

Administratorius skiriamas penkerių metų terminas, tačiau primename, kad bet kada (nelaukiant penkerių metų termino) daugiabučių namų patalpų savininkai gali keisti administratorių. Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Savivaldybę, kuri organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Dėl klausimų, susijusių su balsavimu, galite kreiptis Jums skirtame balsavimo biuletenyje nurodytu telefonu ir/ar elektroniniu paštu.

 Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt